Factoring České spořitelny

Obchodní obrat Factoringu České spořitelny dosáhl v prvním pololetí 13,5 miliardy Kč a téměř vyrovnal pokles způsobený recesí v loňském roce. Dále si zachovává tržní podíl necelých 26 % a první místo v žebříčku factoringových společností sdružených v Asociaci factoringových společností ČR (AFS ČR).

Největší nárůst Factoring České spořitelny zaznamenal v oblasti mezinárodního factoringu. V exportním factoringu profinancoval pohledávky za zahraničními subjekty v objemu 1,8 miliardy Kč, o více než třetinu vyšším oproti srovnatelnému období loni. V rámci importního factoringu, kdy Factoring České spořitelny spravuje a případně zajišťuje pohledávky za tuzemskými dlužníky zahraničních subjektů, zaznamenal nárůst o 181 milionů Kč.

O více než 400 milionů Kč rostl i celkový objem factoringu v bezregresním režimu, což znamená, že klienti se více pojišťovali proti platební nevůli a neschopnosti jejich odběratelů.

Celkový obrat reprezentovaný AFS ČR dosáhl 52,3 miliard Kč, což je o více než 6 miliard lepší výsledek oproti prvnímu pololetí 2009.

 

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%