Factoring České spořitelny

Tuzemský factoring je komplexní finanční služba zaměřená na urychlení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností. Tato služba zahrnuje financování, zajištění rizika, správu a inkaso pohledávek za tuzemskými odběrateli.

Zabezpečíme vám:

  • plynulé profinancování Vašich faktur (pohledávek) vystavených na tuzemské  odběratele v rámci schváleného limitu
  • zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty postoupených pohledávek nejpozději do 48 hodin – pokud máte bankovní účet u České spořitelny, a.s., pak máte finance k dispozici ihned
  • převzetí rizika z nezaplacení vyplývající z platební neschopnosti či nevůle Vašeho dlužníka v případě bezregresní formy factoringu
  • správu a inkaso faktur a vedení detailní statistiky prodeje
  • eFactoring – internetová aplikace zajišťující Vám on-line přístup k Vašim informacím o factoringovém obchodu

Jak začít?
Jak to funguje?
Poplatky za službu
Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%