Factoring České spořitelny

Exportní factoring je komplexní finanční služba zaměřená na zlepšení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností zahraničním odběratelům.

V rámci exportního factoringu Vám nabízíme:

  • ochranu před platební neschopností či nevůlí Vašich odběratelů až do výše 100% Vaší pohledávky
  • plynulé profinancování vašich faktur (pohledávek) na schválené odběratele
  • zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty Vašich faktur
  • platby podle Vašeho výběru v českých korunách nebo volně směnitelných měnách na Vaše korunové resp. devizové účty
  • správu a inkaso pohledávek
  • eFactoring – internetová aplikace zajišťující Vám on-line přístup k aktuálním informacím

Jak začít?
Jak to funguje?
Poplatky za službu
Země FCI
Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)

 

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%