Factoring České spořitelny

Forfaitingové služby (odkupy dlouhodobých pohledávek) nabízíme pouze v rámci nadstandardní spolupráce se stávajícími klienty.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím přímo Českou spořitelnu, a.s., odbor financování obchodů, tel.: +420 956 714 043

 

Mám zájem o:

38%
8.8%
18.1%
21.1%