Factoring České spořitelny

Přímé odběratelské financování (POF) je nadstandardní služba spočívající v proplácení závazků vůči Vašim dodavatelům vzniklých z dodávek zboží či služeb. Tento specifický produkt Factoring České spořitelny nabízí především pro stávající klienty.

 

Mám zájem o:

38.7%
8.7%
17.9%
20.8%