Factoring České spořitelny

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

  • Factoringový poplatek - zahrnuje náklady na administrativní zpracování Vašich prodejů a náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% do 1,5% z nominální hodnoty pohledávek.
  • Úroková sazba – pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů.


 

Mám zájem o:

38%
8.8%
18.1%
21.1%