Vytisknout 

Vážení,

přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů řídíme.

S veškerými osobními údaji získanými v rámci naší činnosti nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. V tomto dokumentu poskytujeme informace o zásadách, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů za účelem zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti.

 

1. Informace o správci osobních údajů

obchodní firma: Factoring České spořitelny, a.s.
sídlo: Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 25629352
zápis v OR: sp. zn. B 5075 vedená u Městského soudu v Praze

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s. byla jmenována společnost Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782.
kontaktní e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
kontaktní telefon na pověřence pro ochranu osobních údajů: +420703481616 (v pracovních dnech 9:00 – 15:00 hod.).

 

3. Účely zpracování osobních údajů:

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro kvalitní poskytování našich služeb a plnění našich povinností plynoucích z právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme vždy výhradně na základě a v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Zpracování osobních údajů v naší společnosti provádíme za těmito účely:

 

4. Oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů

V určitých případech zpracováváme osobní údaje k zajištění ochrany našich práv nebo práv členů finanční skupiny České spořitelny, a.s. nebo finanční skupiny Erste Group Bank AG, případně dalších třetích osob. V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje související s našimi produkty a našimi klienty za těmito účely:

 

5. Osobní údaje, které zpracováváme:

Veškeré osobní údaje, které v rámci naší činnosti zpracováváme, jsou zpracovávány v nutném rozsahu pro plnění konkrétního důvodu zpracování. Níže jsou uvedeny údaje, které zpracováváme:

Veškeré výše uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými zásadami:

 

6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje, zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlasu nebo oprávněných zájmech, které jsou uvedeny výše, mohou být osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky nebo našimi dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. V tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 

7. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje osobní údaje zpracovávat. Máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

8. Práva subjektů osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativními požadavky. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají právo získat informace o procesu zpracování svých osobních údajů a mají právo uplatnit níže uvedená práva:

 

9. Uplatnění výše uvedených práv subjektů osobních údajů

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši společnost písmeně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat.

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů.

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): 234 665 111