Odkup pohledávek loni dosáhl nového rekordu, firmy v náročném období stále častěji sázejí na jistotu uhrazených faktur

Průměrné roční tempo růstu factoringového trhu v České republice za posledních sedm let dosahuje téměř deset procent. Vysoký zájem o odkup pohledávek z podnikatelské činnosti potvrzují aktuální statistiky factoringových společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) a v Asociaci factoringových společností (AFS). V loňském roce zaznamenal objem postoupených pohledávek na tyto společnosti nový rekord 288 miliard Kč (meziročně +1 %).

Z celkového objemu factoringu v roce 2023 připadlo 61 % na bezregresní factoring (v roce 2022 to bylo 58 %). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, činil zbylých 39 %.

Karel Novacek„V porovnání se zeměmi Evropské unie Česká republika v případě rozvoje factoringu stále zaostává, i když je patrný pozitivní posun. Klíčovým ukazatelem je poměr factoringu k HDP země. Průměr EU je přes 12 %, Česká republika je na hodnotě kolem 4 %,“ uvedl Karel Nováček, CEO Factoring České spořitelny. Jak dále doplnil: „S nižšími sazbami se pravděpodobně zvýší investiční aktivita firem, což logicky povede i k vyšší poptávce po factoringových službách. Firmy by mohly využívat factoring k optimalizaci pracovního kapitálu a získávání potřebné likvidity.“

Factoring je komplexní služba, která nabízí víc než jen financování pohledávek před jejich splatností. Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit.

vyvoj obratu AFS 2023

Factoring České spořitelny, a.s. je zakládajícícm členem Asociace factoringových společností v ČR (AFS) a je též členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA), jež sdružují největší factoringové společnosti v České republice.

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)