Monitoring subjektů je factoringovým Systémem včasné výstrahy automaticky generovaný souhrn informací o sledovaných subjektech, který je zasílán na předem určenou e-mailovou adresu klienta.

Tato služba Factoringu České spořitelny Vám pomáhá:

 • mít neustálý přehled o stavu monitorovaných subjektů,
 • předcházet případným budoucím problémům s Vašimi odběrateli,

neboť Vás okamžitě informuje o:

 • negativních jevech na straně každého monitorovaného subjektu, získaných z několika veřejně dostupných zdrojů - nově od května 2008 i informacích o případných insolvenčních řízeních monitorovaných subjektů,
 • změnách zapsaných v Obchodním rejstříku u daného subjektu,
 • případné rizikovosti subjektu,
 • stavu postoupených pohledávek za daným odběratelem s informací o jeho platební morálce (v případě factoringové spolupráce),
 • aktuálním průběhu factoringového obchodu, např. naplnění factoringových limitů aj. (v případě factoringové spolupráce).

Bližší informace najdete v produktovém prospektu.

Systém včasné výstrahy zahrnuje tři typy zasílaných zpráv:

 • Historie subjektů – klient po podpisu dohody získává na e-mail souhrnný historický přehled všech dostupných zjištěných informací k jím vybraným subjektům.
 • Okamžitá informace – klient obdrží okamžitou informaci na e-mail při zjištění informace (denní aktualizace).
 • Měsíční přehled – klient obdrží souhrný měsíční přehled všech hlášení dle příslušné kategorizace a subjektu.

Co Vám služba přinese?

 • Systém včasné výstrahy – postupně zjišťované informace jsou Vám okamžitě předávány a umožní Vám mít okamžitý přehled o historii a vývoji subjektů.
 • Podpora při rozhodování výběru a obezřetnosti u jednotlivých odběratelů.
 • Kompatibilita s factoringovým systémem – v případě zjištění informace u konkrétního odběratele dostáváte informaci i o aktuálním stavu otevřených pohledávek a platební morálce odběratele.
 • Úspora času při zjišťování informací vlastními silami klienta.
 • Hladký průběh factoringové spolupráce – získáváte informace o vývoji factoringové spolupráce (v případě factoringové spolupráce).
 • V případě kroků třetích osob vůči Vám máte okamžitě informaci o uskutečněných krocích vůči vaší společnosti (např. návrh na konkurz aj.).
 • Archivace a třídění typů zpráv v elektronické aplikaci eFactoring.

Komu je služba určena?

 • Klientům využívajícím klasické factoringové služby naší společnosti.
 • Ostatním podnikatelským subjektům, které chtějí mít neustálý přehled o stavu a vývoji jejich odběratelů, dodavatelů nebo jiných subjektů, a nechtějí vynakládat čas a dodatečné náklady na zjišťování těchto informací.