Vytisknout

Tuzemský factoring je komplexní finanční služba zaměřená na urychlení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností. Tato služba zahrnuje financování, zajištění rizika, správu a inkaso pohledávek za tuzemskými odběrateli a je součástí širší skupiny produktů řešících financování dodavatelsko-odběratelských vztahů Supply Chain Financing.

 

Supply Chain Financing - VIDEO


 

Zabezpečíme vám:

 

Jak funguje tuzemský factoring?

 

Klasický factoring schéma

 

  1. Běžným způsobem dodáváte a fakturujete za dodané zboží nebo služby Vašim odběratelům a faktury standardně elektronicky postoupíte na Factoring České spořitelny přes aplikaci eFactoring.
  2. Na základě postoupení pohledávek Vám okamžitě uhradíme standardně až 90% jejich hodnoty.
  3. Odběratelé hradí ve splatnosti své závazky na účet Factoringu České spořitelny.
  4. Po obdržení platby od Vašich odběratelů Vám doplatíme zbývajících 10% hodnoty pohledávky.

 

Jak začít?

  1. Zašlete nám seznam Vašich odběratelů navrhovaných pro factoring a my Vám následně na základě analýzy struktury Vašeho odběratelského portfolia, navrhovaného obratu přes factoring a požadované služby navrhneme podmínky financování, správy a případně pojištění  Vašich prodejů.
  2. Poté proběhne krátká analýza obchodního případu a schválení factoringové spolupráce ve Factoringu České spořitelny.
  3. Po podpisu factoringové smlouvy a zaškolení můžeme začít okamžitě financovat Vaše pohledávky.

 

Náklady na factoring

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)