Erste Factoring

Přímé odběratelské financování (POF) je nadstandardní služba spočívající v proplácení závazků vůči Vašim dodavatelům vzniklých z dodávek zboží či služeb. Tento specifický produkt Factoring České spořitelny nabízí především pro stávající klienty.

 

Mám zájem o:

37.3%
8.9%
18.3%
21.3%