Factoring České spořitelny

Přímé odběratelské financování (POF) je nadstandardní služba spočívající v proplácení závazků vůči Vašim dodavatelům vzniklých z dodávek zboží či služeb. Tento specifický produkt Factoring České spořitelny nabízí především pro stávající klienty.

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%