Factoring České spořitelny

Přímé odběratelské financování (POF) je nadstandardní služba spočívající v proplácení závazků vůči Vašim dodavatelům vzniklých z dodávek zboží či služeb. Tento specifický produkt Factoring České spořitelny nabízí především pro stávající klienty.

 

Mám zájem o:

38%
8.8%
18.1%
21.1%