Erste Factoring

Lhůtní Factoring je vhodný pro klienty, kteří nepožadují okamžité zálohové platby oproti postoupení pohledávek, ale potřebují stabilizaci peněžních toků pro efektivnější finanční a obchodní plánování. Klient pak inkasuje od Factoringu České spořitelny v předem dohodnutý den, většinou termín splatnosti uváděný na fakturách, celou nominální částku fakturované částky (pohledávky). Inkasa od odběratelů řeší Factoring České spořitelny.

 

Mám zájem o:

37.6%
8.8%
18.2%
21.2%