Factoring České spořitelny zveřejnil na svých internetových stránkách Výroční zprávu za rok 2022. Ta i minulé výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí či stažení v sekci Výroční zprávy.