eFactoring

eFactoring je moderní doplněk k factoringovým službám. Toto internetové řešení Vám poskytne on-line přístup k přehledům sald pohledávek a dalším datům factoringové spolupráce. V konečném důsledku Vám umožňí lepší plánování obchodních aktivit a finančních toků, protože získáte:

  • možnost detailního sledování aktuálního stavu pohledávek a čerpání limitů na jednotlivé odběratele on-line 24 hodin denně
  • snadný a přitom zabezpečený přístup k přehledům o objemu financí k dispozici
  • sledování platební morálky Vašich odběratelů
  • aktuální přehled všech obchodních kontraktů a jejich podmínek
  • vyhledávání konkrétních avíz či jejich přehledů v časových intervalech
  • sledování statistik Vašich obratů přes factoring a počet postoupených faktur v čase

Elektronické postupování pohledávek

Vybraní klienti mohou přes aplikaci eFactoring postupovat pohledávky elektronicky, což jim umožní urychlit financování postupovaných pohledávek a zároveň sníží oboustrannou administrativní náročnost zpracování.

Služba je zabezpečena digitálním podpisem na bázi kvalifikovaného certifikátu, který Factoring České spořitelny vystaví určeným zaměstnancům factoringového klienta. Výhodou kvalifikovaného certifikátu oproti komerčnímu certifikátu je možnost komunikovat kromě Factoringu České spořitelny i s vybranými institucemi státní správy dle zákona č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)