There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

 

 

 

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

  • Factoringový poplatek - zahrnuje náklady na administrativní zpracování Vašich prodejů a náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% do 1,5% z nominální hodnoty pohledávek.
  • Úroková sazba – pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů.