Financování nákupu zásob je nadstandardní produkt, který se používá k přímému zaplacení potřeb podniku. Peněžní prostředky v rámci schváleného limitu se převádějí na účty dodavatelů klienta. Klient pak v dohodnuté splatnosti hradí svůj závazek Factoringu České spořitelny. Čerpání pruduktu a jeho splácení je možné jednorázově nebo postupně.

Komu je určeno:

Standardní klient využívající tento produkt je výrobní, příp. obchodní společnost, udržující vyšší stav zásob v konstantní výši a její zásoby mají charakter trvale se obracejících se zásob.

Výhody pro klienty:

  • překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků na provozní kapitál,
  • možnost využít skonta za rychlou platbu a množstevních slev u dodavatelů.