Lhůtní Factoring je vhodný pro klienty, kteří nepožadují okamžité zálohové platby oproti postoupení pohledávek, ale potřebují stabilizaci peněžních toků pro efektivnější finanční a obchodní plánování. Klient pak inkasuje od Factoringu České spořitelny v předem dohodnutý den, většinou termín splatnosti uváděný na fakturách, celou nominální částku fakturované částky (pohledávky). Inkasa od odběratelů řeší Factoring České spořitelny.