Poskytování této služby probíhá ve dvou rovinách:

    zpracování údajů o klientech do podoby detailní finanční analýzy, které by umožnily získat ucelenější obraz o zdraví Vaší firmy, přičemž na základě tohoto výstupu budou vypracovány konkrétní doporučení a postupy pro případné navázání factoringové spolupráce, případně pro využití ostatní finančních produktů v rámci skupiny ČS
    podobně lze vypracovat i prověření a analýzu Vašich odběratelů