Factoring je vhodný pro financování běžného provozu firmy, říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace.


Můžete popsat, co je factoring a jak funguje?
Trh1H2021

Podstatou factoringu je odkup pohledávek factoringovou společností před jejich splatností. To pro toho, kdo pohledávky prodává, znamená zrychlení cash flow, protože od factoringové společnosti dostane za pohledávky zaplaceno téměř okamžitě, zatímco jeho zákazník by mu stejné pohledávky uhradil často i několik dnů po splatnosti. Díky factoringu tak firma peníze inkasuje krátce po vystavení faktury a může je okamžitě použít například na platby svým dodavatelům a získat díky tomu skonto.
V Evropě je factoring tradiční způsob financování firem všech velikostí (malých, středních, velkých i nadnárodních). V České republice ho dříve používaly společnosti, které nedosáhly na bankovní úvěr, což byla škoda, protože se jedná o formu financování, která ve srovnání s úvěrem může pomoci nejen dodat potřebnou likviditu, ale dokáže toho daleko víc. Dnes již postupně vidíme podobné využití jako v Evropě.

Jaké jsou tedy hlavní rozdíly factoringu ve srovnání s bankovním úvěrem? V čem je jeho přidaná hodnota?

Je třeba říci, že factoring je vhodný pro financování běžného provozu firmy. Nehodí se na financování investic. Na rozdíl od bankovního úvěru, kdy banka zkoumá především bonitu samotného dlužníka, factoringové společnosti analyzují bonitu odběratelů. Pokud je jejich bonita dobrá, je možné factoringové financování postavit převážně na jejich bonitě. Takové financování, pro které se používá označení bezregresní factoring, znamená, že factoringová společnost nese riziko, že odběratel nezaplatí. Firma, která se takto financuje, má jistotu, že dostane zaplaceno. Tím ale výhody factoringu nekončí. Při splnění určitých podmínek není takový způsob financování vykazován jako dluh, což ocení nejen financující banky, ale hlavně manažeři, kteří jsou odměňováni podle plnění finančních ukazatelů. V neposlední řadě factoringová společnost pohledávky, které odkoupí, sama spravuje, komunikuje s odběrateli a to může představovat nemalou časovou i nákladovou úsporu.

Jak může factoring pomoci tuzemským firmám v dnešní době?

Kromě toho, že factoring představuje způsob, jak získat nové zdroje pro své podnikání, aniž by muselo dojít k nárůstu zadlužení, je to také cesta, jak získat více zákazníků, kterým lze nabídnout delší splatnost pohledávek, nebo způsob, jak získat jistotu, že dostanu od svých zákazníků zaplaceno. Novým trendem na trhu je situace, kdy významný a finančně silný odběratel svým dodavatelům nabídne, že pohledávky, které vůči němu mají, mohou odprodávat factoringové společnosti za velmi výhodných podmínek, které odrážejí bonitu takového odběratele. Většinou za to požaduje prodloužení splatnosti dodavatelských faktur, což je ale převáženo tím, že dodavatel dostane zaplaceno ihned po vystavení faktury a náklady na takový způsob financování jsou výrazně nižší než úroky, které platí za svůj provozní úvěr. Tomuto modernímu typu financování se říká dodavatelské financování (známé i pod supply chain finance nebo reverzní factoring).

Zdroj: ČLFA